AKTYWNA TABLICAWychowanie Fizyczne. Temat lekcji: Gry i zabawy z elementami kozłowania i rzutów na kosz. - Mateusz Brzyski

SCENARIUSZ SEJMIKU SZKOLNEGO - Stop cyberprzemocy.doc

Scenariusz zajęć z edukacji matematycznej w klasie III - mgr Justyna Kapłon.doc

Podsumowanie wiadomości z baśni i legend - dr Agnieszka Motyka.doc

Scenariusz lekcji matematyki do klasy 6 - mgr Renata Wojtowicz.doc

TRADYCJE I OBRZĘDY WIELKANOCNE - A. Skowrońska.ppt

Wiosna i Wielkanoc - scenariusz uroczystego apelu. - A. Skowrońska.docx

Dzień Babci i Dziadka 2018 - A. Skowrońska.ppt

Scenariusz uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka - A. Skowrońska.doc

Wielka Rafa Koralowa - A. Dąbrowska.docx

Zaułek słówek - wyrazy z h. - B. £uc-Piela.docx

Szkolny Dzień Matematyki - W.Mazur.docx

Konspekt obserwacji diagnozującej - A. Bereza.docx

Strefa klimatów goracych - Quiz - Agnieszka Bereza.ppt

Scenariusz dnia sportu - B.Musur.doc

Co robić gdy moje zdrowie jest zagrożone - U. Rogała.docx

Scenariusz programu uroczystego apelu - K. Brzuchacz, T. Biela.docx

A year on the farm - M. Lemek.docx

Czas Past Continuous w zdaniach z czasownikiem get. J. Matusz-Smorąg.doc

SCENARIUSZ ZAJĘĆ EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ DLA KLASY III - A.Zabłocka.docx

scenariusz-lekcji-ktoredy-bezpieczniej - M.Krzanowska.docx

Konkurs wiedzy o ekologii 2018. - M.Rogała.doc

Scenariusz inscenizacji z okazji Dni Unii Europejskiej- B.Pruc.doc

Konspekt do zajec z edukacji matematycznej - M.Argasinska.docx

Budowa roweru - Scenariusz zajec z edukacji technicznej - A. Wilczak.docx

Scenariusz zajec - edukacja polonistyczna - Agnieszka Gwózdz.docx

Scenariusz lekcji jezyka angielskiego w klasie V- Ewelina Pecak.docx

KONSPEKT LEKCJI JEZYKA POLSKIEGO - G.Prusinowska.docMateriały udostępnione przez inne placówki oświatowe:

SP 11

SP 2

SP 7