Dokumenty


Podanie o zwrot opłaty za obiady


Polityka przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu str. 1
Polityka przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu str. 2
Polityka przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu str. 3
Polityka przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu str. 4
Polityka przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu str. 5
Polityka przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu str. 6


Statut Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu
Uchwała z dnia 28.11.2019 - nowelizacja Statutu Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarosławiu
Załącznik nr 1 do uchwały o nowelizacji Statutu Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarosałwiu - str 1
Załącznik nr 1 do uchwały o nowelizacji Statutu Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarosałwiu - str 2

PROGRAM WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu

Załączniki do WZO

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW w roku szkolnym 2019/2020
SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Skrócony raport z ewaluacji
PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ DLA KLAS I – II - ROK SZKOLNY 2019/2020
LOGO
Karta zgłoszenia i oświadczenie Konkurs I ty możesz być autorem książki
Regulamin konkursu I ty_możesz być autorem książki


Zamieszczamy kartę zgłoszeniową do świetlicy do pobrania, wypełnienia i odesłania do szkoły na adres szkoły: sekretariat@sp4.jaroslaw.pl do dnia 21 sierpnia 2020 r.
Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej.