Dokumenty


Wniosek o stołówkę w Szkole Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu w roku szkolnym 2020/2021


Regulamin funkcjonowania szkoły w czasie COVID - 19


Podanie o zwrot opłaty za obiady


Polityka przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu str. 1
Polityka przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu str. 2
Polityka przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu str. 3
Polityka przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu str. 4
Polityka przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu str. 5
Polityka przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu str. 6


Statut Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu
Nowelizacja Statutu Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarosławiu z dnia 28.11.2019
Nowelizacja Statutu Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarosławiu z dnia 31.08.2020

PROGRAM WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu

Załączniki do WZO

Skrócony raport z ewaluacji
LOGO
Karta zgłoszenia i oświadczenie Konkurs I ty możesz być autorem książki
Regulamin konkursu I ty_możesz być autorem książki


Zamieszczamy kartę zgłoszeniową do świetlicy do pobrania, wypełnienia i odesłania do szkoły na adres szkoły: sekretariat@sp4.jaroslaw.pl do dnia 21 sierpnia 2020 r.
Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej.