Szkoła Podstawowa nr 4
im. Stefana Żeromskiego
w Jarosławiu

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

Laureaci i finaliści wojewódzkich konkursów przedmiotowych oraz prymusi poszczególnych szkół spotkali się 22 czerwca w Jarosławskim Ośrodku Kultury i Sztuki na miejskim zakończeniu roku szkolnego. Uczniom towarzyszyli ich nauczyciele, dyrektorzy i rodzice. Uzdolnieni i pracowici młodzi ludzie otrzymali dyplomy oraz nagrody od Burmistrza Jarosławia. Reprezantacja naszej szkoły była liczna. Gratulujemy!
Fot. Urząd Miasta Jarosławia
123

facebook

facebook

facebook