Szkoła Podstawowa nr 4
im. Stefana Żeromskiego
w Jarosławiu

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

Świetlicową galerię jak zawsze wypełniają aktualne prace. Obecnie prezentowane mają wydźwięk patriotyczny.

12

facebook

facebook

facebook