Szkoła Podstawowa nr 4
im. Stefana Żeromskiego
w Jarosławiu

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

Drodzy czytelnicy, pozwólcie, że przybliżę Wam historię szkolnej gazetki

,, Trampek”.

Pierwszy numer ukazał się ponad 21 lat temu w roku 1999. Wszystkie artykuły były wówczas pisane ręcznie a redaktorami byli uczniowie starszych klas. Gazetka ukazywała się z przerwami do roku 2009. Po tym okresie zawieszono jej działalność, aż do dnia dzisiejszego.

Myślę, że wznowienie wydawania gazetki to dobra forma promocji sportu szkolnego a także jeden ze sposobów budowania wspólnoty szkolnej. Gazetka będzie ukazywać się w formie tradycyjnej i on-line

Serdecznie zapraszam do współpracy
Bogusław Musur

Trampek strona tytułowa

facebook

facebook

facebook