• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
  • Kontrast:
  • wĹ‚acz kontrast
  • wyĹ‚acz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalone przez Dyrektora Szkoły i pozytywnie zaopiniowane Uchwałą Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców Szkoły Podstawowej.
Na podstawie:
art. 94 ustawy z dnia 4 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082);
rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawoe organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r.; poz.1603 ze zm.).

12 listopada 2021 r. - dzień po ŚwięcieNiepodległości
7 stycznia 2022 r. - dzień po Święcie Trzech Króli
2 maja 2022 r. - Święto Flagi 
24,25,26 maja 2022r. - dni egzaminów klas 8 
27 maja 2022 r. - dzień po egzaminie ósmoklasisty
17 czerwca 2022 r. -  dzień po Bożym Ciele

 23.12 - 31.12.2021 r. - Zimowa przerwa świąteczna 
14.02 - 27.02. 2022 r. - Ferie Zimowe
14.04 - 19.04 - Wiosenna przerwa świąteczna 
24.06.2022 r. - Zakończenie Roku Szkolnego

 

 

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook