Raport dla Szkoly Podstawowej nr 4 w Jaroslawiu

Autor raportu: Rafal Robak, March 31, 2022

Ocena zlecona przez: Szkoła Podstawowa nr 4 w Jarosławiu

Podsumowanie ustaleń z oceny

Strona internetowa https://www.sp4.jaroslaw.pl/ nie jest w pełni zgodna z wytycznymi standardu WCAG 2.1 - jest częściowo dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

Zakres oceny

Nazwa witryny Strona internetowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Jaroslawiu
Zakres witryny

Zawartość publicznej strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarosławiu znajdująca się pod adresem https://www.sp4.jaroslaw.pl/

Wersja WCAG WCAG 2.1
Poziom zgodności Poziom AA
Dodatkowe wymagania dotyczące oceny

Ocena strony obejmują wybraną losowo próbkę strony.

Podstawowe wsparcie dostępności

Narzędzia developerskie przeglądarek(Google Chrome, Mozilla Firefox)
NVDA - czytnik eranu
WAVE - validator
W3C Markup Validation Service - walidator kodu HTML
Color Contrast Analyzer - analiza kontrasu
Contrast Checker - analiza kontrasu
PDF accessibility Checker 3 - sprawdzanie dokumentów PDF

Oparte na technologiach
  • ECMAScript 5
  • HTML5
  • CSS
  • WAI-ARIA
  • DOM

Przegląd wyników audytu

Wyniki Poziom AA
Zasada Poziom A Poziom AA
1. Postrzegalność 9 / 9 11 / 11
2. Funkcjonalność 14 / 14 3 / 3
3. Zrozumiałość 5 / 5 5 / 5
4. Solidność 2 / 2 1 / 1
Ogółem 30 / 30 20 / 20

Szczegółowe wyniki audytu

Zasada 1 Postrzegalność

1.1 Alternatywa tekstowa

1.1.1 Treść nietekstowa: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Wszystkie obrazy graficzne (tj. fotografie i ilustracje) są zaopatrzone w informatywny tekst alternatywny.
Niestety nie wszystkie obrazy zostały opisane poprawnie
niektóre znaleźione grafiki poziadają błędny, nietorzsamy opis alterantywny.

1.2 Multimedia

1.2.1 Tylko audio lub tylko wideo (nagranie): (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Nie dotyczy

Ustalenia: W serwisie nie stwierdzono nagrań zawierających wyłącznie dźwięk ani nagrań
zawierających wyłącznie ruchomy obraz.

1.2.2 Napisy rozszerzone (nagranie): (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Nie dotyczy

Ustalenia: W serwisie nie znaleziono nagrań wymagających użycia napisów rozszerzonych.

1.2.3 Audiodeskrypcja lub alternatywa tekstowa dla mediów (nagranie): (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Nie dotyczy

Ustalenia: W serwisie nie znaleziono nagrań wymagających użycia 3 audiodeskrypcja lub alternatywa tekstowej.

1.2.4 Napisy rozszerzone (na żywo): (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Nie dotyczy

Ustalenia: W serwisie nie występują transmisje audiowizualne.

1.2.5 Audiodeskrypcja (nagranie): (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Nie dotyczy

Ustalenia: W serwisie nie znaleziono nagrań audiodeskrypcji.

1.3 Możliwość adaptacji

1.3.1 Informacje i relacje: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Strony serwisu mają prawidłową hierarchiczną strukturę nagłówków.
W serwisie występują dwa formularze wyszukiwarek, mają one poprawne atrybuty ID, etykieta label jest ukryta wizualnie, przycisk akcji posiada grafikę i opis słowny.

1.3.2 Zrozumiała kolejność: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Kolejność odczytu jest prawidłowa i zgodna z kolejnością wizualną większości elementów serwisu.

1.3.3 Właściwości zmysłowe: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Wszystkie elementy nawigacyjne wykonane są prawidłowo.

1.3.4 Orientacja: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Serwis jest możliwy do wyświetlania na urządzeniach mobilnych. W układzie poziomym i pionowym wyświetlana jest ta sama zawartość.

1.3.5 Określenie pożądanej wartości: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Nie dotyczy

Ustalenia: W serwisie nie ma formularzy zbierających określone typy informacji o użytkowniku.

1.4 Rozróżnialność

1.4.1 Użycie koloru: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: W serwisie nie ma istotnych informacji przekazywanych wyłącznie z użyciem koloru.

1.4.2 Kontrola odtwarzania dźwięku: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Nie dotyczy

Ustalenia: W serwisie nie stwierdzono automatycznie odtwarzanych dźwięków.

1.4.3 Kontrast (minimalny): (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Kontrast w podstawowej wersji graficznej jest prawidłowy dla większości elementów tekstowych.

Narzedzia wspomagające zwiększenie kontrastu nie dzialają prawidlowo

1.4.4 Zmiana rozmiaru tekstu: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Serwis posiada poprawną funkcjonalność pozwalającą na powiększenie czcionki. Po powiększeniu tekstu nie występuje utrata zawartości ani funkcjonalności serwisu.

1.4.5 Obrazy tekstu: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Wszystkie obrazy graficzne (tj. fotografie i ilustracje) są zaopatrzone w informatywny tekst alternatywny.

Niestety nie wszystkie obrazy zostały opisane poprawnie
niektóre znaleźione grafiki poziadają błędny, nietożsamy opis alterantywny.

- Znaleźiono problemy z kodowanie utf-8 w niektórych alteratywach tekstowych.
Przykład: alt="GodĹ‚o Polski"

1.4.10 Dopasowanie do ekranu: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Strona jest responsywna i zapewnia prawidłową prezentację treści oraz pełną
funkcjonalność, zarówno w układzie pionowym, jak i poziomym.

1.4.11 Kontrast elementów nietekstowych: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Kontrast elementów nietekstowych jest prawidłowy.

1.4.12 Odstępy w tekście: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Zwiększenie odstępów w tekście nie powoduje większych problemów z przeglądaniem
serwisu.

1.4.13 Treść spod kursora lub fokusu: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: W serwisie nie stwierdzono elementów dodatkowej treści.

Zasada 2 Funkcjonalność

2.1 Dostępność z klawiatury

2.1.1 Klawiatura: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: W serwisie nie zdefiniowano żadnych dodatkowych skrótów klawiaturowych.

Każdy element serwisu jest dostępny za pomocą klawiatury, a fokus przemieszcza się w
prawidłowej kolejności dla większości elementów serwisu.

2.1.2 Bez pułapki na klawiaturę: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Fokus przemieszcza się dla więkrzości elementow prawidlowo. Odnaleziono jeden problem z zaznaczaniem pustego obiektu

2.1.4 Jednoznakowe skróty klawiaturowe: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Nie dotyczy

Ustalenia: W serwisie nie zaimplementowano żadnych dodatkowych skrótów klawiaturowych.

2.2 Wystarczający czas

2.2.1 Dostosowanie czasu: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Serwis nie posiada limitów czasu na wykonanie działania.

2.2.2 Pauza, zatrzymanie, ukrycie: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Na głównej stronie serwisu znajduje się tzw. slider - moduł, w kórym wyświetlana zawartość (slajd) jest co 5 sekund automatycznie zmieniana. Jest wyposażony w przycisk pauzy.

2.3 Ataki padaczki

2.3.1 Trzy błyski lub wartości poniżej progu: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: W serwisie nie stwierdzono elementów potencjalnie wywołujących atak epilepsji.

2.4 Możliwość nawigacji

2.4.1 Możliwość pominięcia bloków: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Serwis jest wyposażony w mechanizm skiplinks, który wyświetla się jako pierwszy element nawigacji klawiaturą.

2.4.2 Tytuły stron: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Wszystkie podstrony serwisu mają unikalny tytuł zawierający wyłącznie nazwę podstrony i nazwę jednostki co zapewnia unikalność
np. Aktualności - Szkoła podstawowa nr 4 w Jarosławiu

2.4.3 Kolejność fokusu: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Kolejność przemieszczania się focusa jest taka sama jak kolejność wizualna elementów serwisu.

2.4.4 Cel łącza (w kontekście): (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Większosć linków w serwisie została opisana we właściwy sposób.

2.4.5 Wiele dróg: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Serwis jest wyposażony w mapę strony oraz wyszukiwarkę.

2.4.6 Nagłówki i etykiety: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Nagłówki i etykiety prawidłowo opisują następującą po nich treść.

2.4.7 Widoczny fokus: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Fokus jest widoczny

2.5 Metody obsługi

2.5.1 Gesty dotykowe: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Nie dotyczy

Ustalenia: W serwisie nie stwierdzono funkcjonalności obsługiwanych za pomocą gestów
wielopunktowych.

2.5.2 Rezygnacja ze wskazania: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Nie dotyczy

Ustalenia: W serwisie nie stwierdzono elementów korzystających ze zdarzeń onmousedown i
onmouseup.

2.5.3 Etykieta w nazwie: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Większość elementów interfejsu jest dobrze opisana.

2.5.4 Aktywowanie ruchem: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Nie dotyczy

Ustalenia: W serwisie nie ma elementów aktywowanych ruchem.

Zasada 3 Zrozumiałość

3.1 Możliwość odczytania

3.1.1 Język strony: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Każda strona serwisu posiada zadeklarowany język polski <html lang="pl-pl">

3.1.2 Język części: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Nie dotyczy

Ustalenia: W serwisie nie występują fragmenty tekstu w obcych językach. W przypadku zmiany wersji językowej - zmianie ulega całość tekstu na stronie.

3.2 Przewidywalność

3.2.1 Po otrzymaniu fokusu: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Przemieszczanie focusa klawiszem TAB nie powoduje żadnych nieoczekiwanych i automatycznych działań, ani przeładowywania strony

3.2.2 Podczas wprowadzania danych: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: W serwisie nie stwierdzono nieprzewidywalnych działań ani automatycznej zmiany kontekstu.

3.2.3 Spójna nawigacja: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Elementy systemu nawigacji są stałe - powtarzają się w całym serwisie, na wszystkich podstronach.

3.2.4 Spójna identyfikacja: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Serwis posiada ujednolicony i konsekwentny sposób identyfikacji elementów.

3.3 Pomoc przy wprowadzaniu informacji

3.3.1 Identyfikacja błędu: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Formularze wyszukiwania w serwisie sprawdzają czy pole jest puste i wyświetlają stosowny komunikat podświetlając pole kolorem czerwonym

3.3.2 Etykiety lub instrukcje: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Pola tekstowe formularzy są prawidłowo zaopatrzone w etykiety i instrukcje.

3.3.3 Sugestie korekty błędów: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Formularze mają wdrożone sugestie korekty blędów.

3.3.4 Zapobieganie błędom (prawnym, finansowym, w danych): (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Nie dotyczy

Ustalenia: Serwis nie posiada funkcjonalności mogących powodować błędy o konsekwencjach prawnych lub finansowych.

Zasada 4 Solidność

4.1 Kompatybilność

4.1.1 Poprawność kodu: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: W serwisie występuje kilka błedy CSS, pochodzą one z wykorzystania technologii bootstrap 3. Nie maja one bezpośredniego przełożenia na stronę, ponieważ nie są wykożystane w obszarze szablonu.

4.1.2 Nazwa, rola, wartość: (Poziom A)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Zaliczone

Ustalenia: Odczyt zawartości serwisu na czytnikach ekranu jest możliwy, oraz jest komfortowy, ze względu na definicję regionu głównej zawartości, przyciski posiadają dodatkowe opisy, więszosc grafik ma poprawny i tożsamy opis alternatywny.

4.1.3 Komunikaty o stanie: (Poziom AA)
Wyniki dla całej próbki:
Wynik: Nie dotyczy

Ustalenia: W serwisie nie są wyświetlane komunikaty.

Próbka ocenianych stron internetowych

Powiązane zasoby WCAG 2