Szkoła Podstawowa nr 4
im. Stefana Żeromskiego
w Jarosławiu

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

Na czym polega praca w szkolnym kole wolontariatu? Dlaczego warto poświęcać swój wolny czas na pomoc potrzebującym? Tego wszystkiego można było dowiedzieć się podczas organizacyjnego spotkania, które odbyło się 18 września w sali gimnastycznej. Zachęcamy do włączenia się w działalność charytatywną koła!

12

facebook

facebook

facebook

facebook

logo unii europejskiej