Szkoła Podstawowa nr 4
im. Stefana Żeromskiego
w Jarosławiu

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

 

ETR Tekst łatwy do czytania2

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego usytuowana jest w Jarosławiu przy

ul. Żeromskiego 4  

1. Opis dostępności wejścia do budynku.
Do budynku szkoły prowadzi wejście główne i dwa wejścia boczne, które nie są dostępne
dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Żadne z wejść nie umożliwia dostania się do budynku wprost z poziomu terenu.  Do wejść prowadzą  schody bez poręczy, brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Drzwi otwierane za pomocą klamki.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Szkoła posiada trzy kondygnacje, nie posiada wind, które umożliwiałyby osobom niepełnosprawnym swobodne poruszanie się po poszczególnych kondygnacjach. Na każdym poziomie ( parter, 1, 2, 3 piętro ) znajduje się korytarz. Na jego początku i końcu znajdują się klatki schodowe. Sekretariat, gabinet Dyrektora , gabinet Wicedyrektorów i Głównego Księgowego mieszczą się na parterze. Na I, II, III piętrze mieszczą się pomieszczenia klas.
Budynek jest wyposażony w toaletę dla osób niepełnosprawnych, która znajduję się  z lewej strony po wejściu na parter.

2.Opis dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne). Platforma: brak
Pochylnia: brak
Pętla indukcyjna: brak.
Brak informacji dotykowej/głosowej.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Zapewniamy dostęp alternatywny – wsparcie pracowników.

3.Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Brak miejsca parkingowego przewidzianego dla osób niepełnosprawnych.

4.Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

5.Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W szkole  nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

facebook

facebook

facebook

facebook

logo unii europejskiej