• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • zresetuj wielkość interlinii
 • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
 • Kontrast:
 • wĹ‚acz kontrast
 • wyĹ‚acz kontrast
 • Mapa strony:
 • mapa strony

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • nie wszystkie obrazy (zdjęcia) dodane do treści strony przed dniem 2020.02.03 posiadają tekst alternatywny pozwalający zapoznać się z treścią obrazu
 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne
 • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc) z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność.
 • zdjęcia nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 16 621 12 48

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu
 • Adres: ul. Żeromskiego 4;
  37-500 Jarosław
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 16 621 12 48

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego usytuowana jest w Jarosławiu przy
ul. Żeromskiego 4  

1. Opis dostępności wejścia do budynku.
Do budynku szkoły prowadzi wejście główne i dwa wejścia boczne, które nie są dostępne
dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Żadne z wejść nie umożliwia dostania się do budynku wprost z poziomu terenu.  Do wejść prowadzą  schody bez poręczy, brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Drzwi otwierane za pomocą klamki.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Szkoła posiada trzy kondygnacje, nie posiada wind, które umożliwiałyby osobom niepełnosprawnym swobodne poruszanie się po poszczególnych kondygnacjach. Na każdym poziomie ( parter, 1, 2, 3 piętro ) znajduje się korytarz. Na jego początku i końcu znajdują się klatki schodowe. Sekretariat, gabinet Dyrektora , gabinet Wicedyrektorów i Głównego Księgowego mieszczą się na parterze. Na I, II, III piętrze mieszczą się pomieszczenia klas.
Budynek jest wyposażony w toaletę dla osób niepełnosprawnych, która znajduję się  z lewej strony po wejściu na parter.

 1. Opis dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne). Platforma: brak
  Pochylnia: brak
  Pętla indukcyjna: brak.
  Brak informacji dotykowej/głosowej.
  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  Zapewniamy dostęp alternatywny – wsparcie pracowników.
 2. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  Brak miejsca parkingowego przewidzianego dla osób niepełnosprawnych.
 3. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
  Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 4. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  W szkole  nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook