Szkoła Podstawowa nr 4
im. Stefana Żeromskiego
w Jarosławiu

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

Reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym to zaszczyt, ale i obowiązek. Nasi ósmoklasiści godnie i z zaangażowaniem sprawowali swoją funkcję. Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego klas ósmych oficjalnie podziękowaliśmy chorążym pocztu: Michałowi Magdoniowi i Franciszkowi Krygowskiemu, a także asyście: Julii Birek, Patrycji Pelc, Nikoli Kondrat i Marii Kłodzie. Wyrazy wdzięczności składamy także tym, którzy rzadziej wspomagali nasz główny skład. Sztandar przekazaliśmy siódmoklasistom. W imieniu całego nowego zespołu ślubowanie złożyli: Paweł Barski, Alicja Hamelusz i Kinga Wolańczyk.

123456789

facebook

facebook

facebook

facebook

logo unii europejskiej