Szkoła Podstawowa nr 4
im. Stefana Żeromskiego
w Jarosławiu

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

Samorząd Uczniowski wraz z Kołem Wolontariatu przyłączył się do akcji „Otwórzmy przed Nimi życie - Teraz Twój Ruch”, organizowanej przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu. Celem przedsięwzięcia było wsparcie finansowe potrzeb podopiecznych @PSONI Koło w Jarosławiu oraz propagowanie aktywności fizycznej. Zarejestrowani uczestnicy mieli za zadanie nagrać filmik dokumentujący siebie w ruchu. Nasze dziewczęta przygotowały z tej okazji specjalną choreografię. Swój taniec i uśmiech pragną zadedykować wszystkim, do których adresowana jest kampania.
#TerazTwójRuch
#PSONImaMOC

Wszystkie uczestniczki akcji "Teraz Twój Ruch" otrzymały od PSONI Koło w Jarosławiu pamiątkowe dyplomy wraz z wyrazami wdzięczności. My również dziękujemy za otwartość na pomoc potrzebującym i reprezentowanie w tym przedsięwzięciu szkoły.

1234 

facebook

facebook

facebook